Contentbox headline
World Information
Status: Online
Players Online: 102
Online Record: 650 players (on Jul*13*2018,*17:17:44*EDT)
Creation Date: 15/10/2011
Location: Brazil
PvP Type: Open PvP

Players Online [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]**
Name**[sort] Level**[sort] Vocation**[sort]
Ainz Ooal Gool659Ulquiorra
Alucard Of Darkness600Ichigo
Anzai679Starrk
Avada Keraba674Uryu
Bohemian Rhapsody221Rukia
Caio-mendes667Byakuya
Chefiia Underground683Zaraki
Chefiiablokatudo671Byakuya
Chefiiadominatudo666Aizen
Cold Hitsugaya315Hitsugaya
Diablo San675Aizen
Diamante Of Everest12Hitsugaya
Fazsolbro680Uryu
Foca Nela669Orihime
Full Counter671Ginjou
Grimm Hihio Zabimaru421Renji
Grimm Kempachi663Zaraki
High Aizen1Yoruichi
High Chad670Chad
High Coyote685Starrk
High Orihime663Orihime
High Pantera601Grimmjow
Hit-chan660Hitsugaya
Ichigos1Ichigo
Ish Kerioth652Orihime
Izenka325Urahara
Jhonzinho1Urahara
Jinx559Chad
Jitsu577Yoruichi
Jm557Grimmjow
Jurema Otsuki102Grimmjow
Ki644Grimmjow
King Aizen648Aizen
King Zaraki704Zaraki
Kittyx225Yoruichi
Ky651Uryu
Manja Das Flechas602Uryu
Me Comeu Leva Tiro330Rukia
Morceguinho679Ulquiorra
Morentchy485Rukia
Mr Kenpachii611Zaraki
Nelliel1Yoruichi
Puta396Orihime
Rugido671Ginjou
Rugido Do Dragao686Ginjou
Sabotage1Grimmjow
Shiro Tsubaki600Urahara
The Mito66Ichigo
Thomas Sz Matheus400Yamamoto
Unclefurius651Starrk
Urahara Xablau565Urahara
Yuuki670Ulquiorra

Search Character
Character Name:
Monster Pedestal and Players Online Box
102
Players Online